اگر تیغ عالم ببرد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای

880

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.