تا کی قرار است آفتابه به دست ها را در خیابان بچرخانیم پس مسئولین فاسد چی؟

32

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.