رئیس جمهور سکوت خود را در برابر شایعات انتخاب وزیران شکست

453

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.