رسوا شدن شیخ وهابی در هنگام موعظه توسط یکی از مستمعین

20

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.