پاسخ دندان شکن پروفسور سمیعی به خبرنگار بی بی سی درباره معالجه آیت الله شاهرودی

15

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.