برچسب ویدئو: آموزش بستن دست و پای اسیر در دوره تکاور توسط استاد تکاور SBS نیروی دریایی ارتش