برچسب ویدئو: اخراج خبرنگار آمریکایی به زور از نشست خبری ترامپ و پوتین-1