برچسب ویدئو: اشک های رهبر انقلاب از وفاداری مرحوم طبسی و خز علی در فتنه 88