برچسب ویدئو: اعترافات جالب زیبا کلام و توهین صریح به هاشمی، روحانی و منتخبان مردم در مجلس