برچسب ویدئو: اعتراف اردشیر زاهدی به عیوب رژیم پهلوی اگر ما اشکالی نداشتیم انقلاب نمی شد-1