برچسب ویدئو: اقدام تحسین برانگیز آتش نشان مشهدی برای نجات یک گربه زیر 20 تن آهن