برچسب ویدئو: اقدام جالب یک عربستانی که نزدیک شدن به جمهوری اسلامی ایران را به قرار گرفتن در کنار رژیم صهیونیستی ترجیح داد-1