برچسب ویدئو: اقدام شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات مسافرین یک ماشین در سیل گیر کرده