برچسب ویدئو: انتقاد تند رئیس قوه قضا به اظهارات روحانی در نمایشگاه مطبوعات(1)