برچسب ویدئو: انتقاد تند نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور به معاون پارلمانی رئیس جمهور بخاطر لابی بازی برای باز پس گیری سوالات نمایندگان-1