برچسب ویدئو: انکار مجدد یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی سال 92 توسط روحانی