برچسب ویدئو: اولین اظهارات روحانی در خصوص برجام در دولت دوازدهم