برچسب ویدئو: ایت الله طالقانی : حجاب ساخته من و فقیه نیست ، نص صریح قرآن است