برچسب ویدئو: ایت ا... جوادی املی یوسف در اداره کشور نه اختلاص کرد و نه حقوق نجومی گرفت