برچسب ویدئو: بازتاب ها به يک توئيت؛ دروغ بزرگ بازجویی از دختربچه‌های جشن جنجالی برج میلاد از کجا شکل گرفت؟-1